« Tagasi

Avanes keskkonnaprogrammi taotlusvoor

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 miljonit eurot. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, haridusasutused, kohalikud omavalitsused kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlusvoor on avatud: veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020.

Toetust saavad küsida näiteks korteriühistud liitumiseks kaugküttevõrguga või kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti on võimalus küsida toetust lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamiseks ja sellest tekkinud jäätmete käitlemiseks.

Infot leiab KIK kodulehelt: https://kik.ee/et