« Tagasi

Detailplaneering staadioni rajamiseks Väike-Maarja alevikku

Väike-Maarja Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 859 algatati detailplaneering Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b (katastritunnus 92702:002:0112), Ehitajate tee 5a (katastritunnus 92702:002:1870), Pikk tn 2 (katastritunnus 92702:002:0111), Pikk tn 4 (katastritunnus 92702:002:0048) ja Lõuna tn 10 (katastritunnus 92702:002:0093) asuvate katastriüksuste maa-alast ligikaudu 3,5 ha suurusel planeeringualal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jalgpalliväljakuga kergejõustiku staadioni rajamine.

Korraldusega on võimalik tutvuda tööpäevadel vallakantseleis (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik) ja valla veebilehel: link korraldusele ja lisale.