Detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Väike-Maarja Vallavalitsus andis 05.02.2020 korralduse nr 84 „Väike-Maarja vallas Ao külas asuva Teramäe katastriüksuse maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine".

Tuginedes planeerimisseaduse § 81 lõikele 6 avalikustab Väike-Maarja vallavalitsus Ao külas Teramäe katastriüksuse maa-alale koostatava detailplaneeringu lähteseisukohad ja nende kohta koostöö tegijate ja puudutatud isiku poolt esitatud ettepanekud.