Rahvaspordiklubi ootab ettepanekuid valla aasta sportlaste valimiseks

Valla parima sportlase kandidaadiks võib olla isik, kes on sündinud, töötab, elab või õpib üldhariduskoolis Väike-Maarja vallas või kuulub mõnda valla spordiklubisse. Ettepanekuid aasta parimate kohta võivad konkursile esitada kõik valla füüsilised ja juriidilised isikud.

Kandidaate saab esitada 31. detsembrini e-posti aadressil spordikeskus@v-maarja.ee

Ettepanek tuleb esitada kirjalikult koos kandidaadi nime, sünniaja, 2018. aasta jooksul saavutatud sportlike tulemuste (võib lisada viidetena) ja esitaja kontaktandmetega. Lisaks palume esitada fotofail, mis võimaldaks vajadusel paberfoto trükkida (koos pildi autoriga, võib lisada viidetena). Võimalusel esitada kandidaadi kontaktid. Palume esitada ka põhjendus kandidaadi esitamiseks, mida kasutatakse parimate sportlaste autasustamisel.

Kandidaadi ees-ja perekonnanimi

Sünnikuupäev:

Telefon:

E-post:

Treeneri (kui on) nimi ja kontakt:

Põhjendus kandidaadi esitamiseks. Põhjenduse pikkus kuni 10 lauset, mida kasutatakse parimate sportlaste autasustamisel.

Fotofail, mille võib saata hiljemalt 10 jaanuariks.

Tulemused 2018 aastal:

Soovituslik lisada viide tulemuste kohta.

Aasta parima tiitli eesmärk on väärtustada sporti ja avaldada tunnustust isikutele, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud paikkonna sporditegevusele järgmistes kategooriates:

  • Aasta sportlik neiu (vanus kuni 19.a, k.a)
  • Aasta sportlik noormees (vanus kuni 19.a, k.a)
  • Aasta naissportlane
  • Aasta meessportlane
  • Aasta sportlik veteran (50+)
  • Aasta sportlik perekond (vähemalt ühe lapsevanema ja vähemalt ühe kuni 19.a, k.a lapse sportlik tegevus)
  • Aasta võistkond
  • Aasta spordisõber (edukaim harrastaja või spordiedendaja)

Nominentide nimekiri avaldatakse jaanuari infolehes, valla kodulehel ja Väike-Maarja spordihoone, valla ning Rakke kultuurikeskuse fb-lehtedel. Esitatud andmete põhjal teeb Väike-Maarja valla spordijuhtidest ja Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi (RSK) liikmetest moodustatud vähemalt 5-liikmeline komisjon, kokkuvõtted hiljemalt 31. jaanuaril 2019.

Parimateks valituid autasustatakse Väike-Maarja valla Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel meenega ja nime kandmisega Spordiaasta tegijate raamatusse. Nominente tänatakse tänukirja ja valla sümboolikaga meenega.

Olgem agarad aktiivsemaid sporditegijaid märkama ja andkem neist teada!

Jane Kool
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi 518 4071