Ohtlike jäätmed ja olmeelektroonika saab tasuta ära anda

Pühapäeval, 26. mail 2019. a sõidab Väike-Maarja vallas ringi ohtlike jäätmete ja olmeelektroonika kogumisauto ning kogub kokku vallakodanike kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika.

Kogumisauto peatuse ajad ja kohad on:

  • 10.00-10.20 ― LAMMASKÜLA (bussipeatus)
  • 10.30-10.50 ― TAMMIKU KÜLA (hooldekodu juures)
  • 10.55-11.15 ―  SALLA KÜLA (kortermajade parkla)
  • 11.35-11.55 ― LIIGVALLA KÜLA (bussipeatus)
  • 12.05-12.25 ― RAKKE ALEVIK (bussijaama juures, raudtee ääres)
  • 12.40-13.00 ― PIKEVERE KÜLA (korterelamu juures)
  • 13.10-13.30 ― KILTSI ALEVIK (bussipeatuse parkla)
  • 13.35-13.55 ― VAO KÜLA (Pargi 9 kortermaja kõrval)
  • 14.10-14.30 ― PANDIVERE KÜLA (kortermajade vahel)
  • 14.40-15.00  ― TRIIGI KÜLA (spordihoone juures)

Vastuvõtupunkti võib viia järgmisi jäätmeid: õlijäätmeid, -filtreid, ohtlike ainetega reostunud materjale, päevavalguslampe, elavhõbedat, vanu ravimeid, värvi- ja lakijäätmeid, lahustijäätmeid, pliiakusid, patareisid, kemikaale, ohtlike ainete jääke sisaldav pakendeid, komplektseid elektroonikaseadmeid jms.

Muid jäätmeid (nt. rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei võeta!

Tooge oma majapidamistes tekkivad ohtlikud jäätmed  ja olmeelektroonika kogumisautosse!

NB! Vallakodanikele on kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete ja olmeelektroonika üleandmine tasuta.

Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte varem kogumiskohta kokku viia!

Lisainfo: tel 329 5756 keskkonnanõunik Leie Nõmmiste.

Ohtlike jäätmete ja olmeelektroonika kogumisringi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.