Väike-Maarja Vallavolikogu 30.05.2019 istungi päevakord

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 kell 17.00 Väike-Maarja seltsimajas.

PÄEVAKORD:

1. Väike-Maarja valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine – ettekandjad Merili Veelmaa ja Priit Kõlu

2. Väike-Maarja valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine – ettekandja Maie Tiits

3. Väike-Maarja valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine – ettekandja Leie Nõmmiste

4. Peremehetu ehitise hõivamine – ettekandja Peeter Rahnik

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info 

Eelnõud