Väike-Maarja Vallavolikogu 20.06.2019 istungi päevakord

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019 kell 16.00 vallamaja nõupidamiste ruumis (vallamaja II korrus, Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik). 

PÄEVAKORD:

1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine – ettekandja Ene Preem

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info