Väike-Maarja valla parimaks meeneks valiti Kaarli talu „Tänuleib“

Väike-Maarja vallavalitsus koos Väike-Maarja muuseumiga kuulutas kevadel välja toidu- ja käsitöömeenete konkursi sooviga mitmekesistada Väike-Maarja valda tutvustavate meenete valikut ja toetada pärandil põhinevat tootearendust. Konkursile esitatud tööde ahinnafond oli 525 eurot ning meeneid hindas komisjon koosseisus Ivika Aman, Edgar Tammus, Indrek Kesküla, Signe Sabas, Mary Tammet, Heli Vettik ja Kaarel Moisa.

Kokku laekus võistlusele 21 eriilmelist meenet. Valikut tehes hinnati töö seotust eesti kultuuriga, tooraine päritolu, teostuse kvaliteeti, praktilist väärtust, keskkonnasõbralikkust, valmisolekut meenet juurde toota ning edasimüügihinda. Hindamine toimus kahes etapis: alguses reastas iga komisjoni liige enda jaoks võistlustööd punktisumma alusel, edasi valis komisjon konsensuslikult tööd, mis tunnistati I, II ja III koha vääriliseks. Lisaks anti välja kaks eripreemiat.

Meeneteks, mis räägivad enim meie paikkonna lugu, on:

  1. Kaarli talu "Tänuleib", autor Kadri Kopso ja auhind 300 eurot
  2. Rakke kooli 6. kl õpilaste mäng "Trips-traps-trull", juhendajad Raili Veelmaa, Tatjana Tihhonova ja Igmar Matto – ühisauhind 150 eurot
  3. Vinkymon OÜ komplekt "Ebaküdooniamaius ja -krõps koos küüslaugukrõpsuga",
    auhind 75 eurot

Eripreemia:

  1. Helen Potmani kõrvarõngaste komplekt "EHE näkk, EHE Lurich ja EHE Rakke",
    tunnustuseks valla meene
  2. Lea Vimbergi kinnaste komplekt "Simuna sõrmikud, Väike-Maarja labak ja Liigvalla labak", tunnustuseks valla meene

Auhinnatutel on õigus kasutada oma tootel märget "Tunnustatud Väike-Maarja meene 2019". Kui meene võetakse müüki Väike-Maarja muuseumisse või arvatakse Väike-Maarja valla meenete hulka, kasutatakse pakendil Väike-Maarja valla vappi ja toode tõstetakse esile märkega „Väike-Maarja meene".

Väike-Maarja vallavalitsus ja Väike-Maarja muuseum tänavad kõiki konkursil osalenuid ja võtavad peagi ühendust auhinnatud meenete autoritega. Eriline tänu on edasi anda Rakke kooli õpilastele ja nende juhendajatele. Õpilased paistsid konkursil silma loomingulisuse ja rohke osavõtuga.

Info
Ivika Aman
kultuurinõunik
Tel 329 5760, 5646 4093