Väike-Maarja valla arengukava 2020-2027 ja eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõu avalikustamine ja avalikud arutelud

Väike-Maarja Vallavalitsus avalikustab Väike-Maarja valla arengukava 2020-2027 ja eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõu.

Valla arengukava 2020-2027 ja eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõu avalikud arutelud toimuvad:

  • 13. augustil 2019 kell 18.00 Kiltsi rahvamajas
  • 21. augustil 2019 kell 18.00 Simuna rahvamajas
  • 22. augustil 2019 kell 16.00 Väike-Maarja raamatukogus
  • 22. augustil 2019 kell 18.00 Rakke kultuurikeskuses

Kõik huvitatud isikud on oodatud valla arengukava kohta oma mõtteid avaldama ja kaasa rääkima!

Materjalidega on võimalik tutvuda 2.-25. augustini 2019 valla kodulehel ja kantseleis.

Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve menetlemise korra § 2 lg 9 ja § 6 lg 4 kohaselt saab avalikustamise ajal esitada vallavalitsusele eelnõu muutmiseks või täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid, millele algataja lisab põhjendused ja vajadusel arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

Kirjalikke põhjendatud ettepanekuid ootame vallavalitsuse postiaadressil või e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee hiljemalt 25. augustiks 2019 kell 17.00.

Info: arendusnõunik Signe Sabas, e-post signe.sabas@v-maarja.ee, 329 766.