Detailplaneeringu kehtestamise tähtaja määramine

Väike-Maarja Vallavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 2-3/563 määrati Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva katastriüksuse (katastritunnus 92702:002:0242) maa-alale koostatava detailplaneeringu kehtestamise tähtajaks 31.08.2020.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on politsei- ja päästehoone rajamine.

Korraldusega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla veebilehel ja tööpäevadel vallakantseleis (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik).