Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuurinõuniku ametikohale

Ametikoha põhieesmärk on valla kultuurialase tegevuse tulemuslik korraldamine

Eeldused kandideerimiseks:

  • erialane haridus;
  • varasem töökogemus kultuuri valdkonnas;
  • teadmised kohaliku omavalitsuse ja kodanikeühenduste töökorraldusest;
  • hea koostöövõime;
  • digipädevus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:

  • motiveeritud sooviavalduse;
  • CV koos palgasooviga.

Ametijuhend siit.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada hiljemalt 15.09.2019 Väike-Maarja Vallavalitsuse e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee või Pikk 7 Väike-Maarja 46202 Lääne-Virumaa, kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kultuurinõunik".

Kontaktisikud: Indrek Kesküla, vallavanem, tel 329 5751; Maris Kõrgmäe, vallasekretär, tel 329 5753, maris@v-maarja.ee.