Simuna jalg- ja jalgrattatee valmib tähtaegselt

Simuna kergliiklustee, mille eelduseks andsid oma panuse ja aitasid kaasa Siret Kotka-Repinski ja Kadri Simson, valmib tähtaegselt 27. septembril.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnul on Simuna kergliiklustee rajamine olnud üks keskseid teemasid Väike-Maarja valla arengukavas, mis on seotud Simuna piirkonnaga. „Kui eelmisel aastal soojustati Simuna rahvamaja, siis selle aastal saab teoks kergliiklustee ehitus. Arutelu käigus, kus tee täpselt paiknema peaks, tehti mitmeid ettepanekuid," märkis vallavanem.

Tema sõnul on see  üks hea näide, kus ka keskvalitsus kohaliku kogukonna soove arvestas. „Seda tegi ka kohalik omavalitsus, kuna valmiv lahendus oli just selline, mis sai enim toetust kohalikelt inimestelt. Selle tee abil ühendatakse turvaliselt Simuna aleviku keskusega mõlemad elamupiirkonnad: Allee ja Pargi tänaval. Peale valmimist saab turvaliselt nii kauplustesse, rahvamajja, kooli, spordihoonesse kui ka alevikust välja uhiuude tanklasse."

Jalg- ja jalgrattatee kogupikkus on umbes 2,1 km ning see kulgeb kolmes suunas: Simuna aleviku keskselt väljakult kuni kalmistu teeni, keskplatsilt Simuna rahvamajani ja keskväljakult Pargi tänava kortermajadeni.

Kergliiklustee on projekteeritud 2,5 m laiune, mille kogu pikkuses on tänavavalgustus. Laia tn äärde ehitatakse sadeveekanalisatsioon ja Pargi tänava äärde drenaažitorustik.

Mai lõpus kirjutatus vallavalitsus alla ehituse töövõtulepingule KV Infra OÜ-ga. Tööde lepinguline maksumus on 465 000 eurot, millest 400 000 eurot finantseeritakse  Rahandusministeeriumi poolt saadud toetuse abil. Lisaks kaasnesid ehitusega projekteerimistööd, maadega seotud omandi küsimused, elektriliitumised ja omanikujärelevalve.

Omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve summas 5976 eurot.