Konkurss arendusnõuniku ametikohale

Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusnõuniku ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja).

Arendusnõuniku töö põhisisuks on Väike-Maarja valla arendustegevuse ja turismikorralduse koordineerimine ja korraldamine:

Edukale kandideerimisele aitavad kaasa:

  • kogemused arengukavade ning arendusprojektide koostamises ja projektijuhtimises;
  • avaliku teenistuse (sh. kohaliku omavalitsuse) kogemus;
  • teadmised mittetulundus- ja ettevõtlussektori toimimisest;
  • oskus planeerida tööprotsessi ja juhtida nõupidamisi;
  • hea loovus ja algatusvõime;
  • kõrgharidus;
  • hea eesti keele oskus ning suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:

  • motiveeritud sooviavaldus ja CV;
  • idee kirjeldus (tegevus või investeering), mis oleks võimalik Väike-Maarja vallavalitsusel teostada 2020 ja/või 2021 aastal.

Tööle asumise aeg: jaanuar 2020.

Kandideerijatel palume nõutavad dokumendid esitada 17. novembriks Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk 7, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa), kinnises ümbrikus märgusõna all „Arendusnõunik" või e-posti aadressil maris@v-maarja.ee

Info: Indrek Kesküla, vallavanem, telefon 510 7460, e-post: indrek@v-maarja.ee.