Kristel Lehtme ja MTÜ Kotli Maja pälvisid tunnustust

Möödunud neljapäeval Lääne-Virumaa keskraamatukogus toimunud Lääne-Virumaa Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tunnustamisüritusel pälvis „Aasta õpiteo" kategoorias tiitli MTÜ Kotli Maja disainiõpitubade projekt ning Kristel Lehtme valiti maakonnas „Aasta Õppija" kategoorias eripreemia vääriliseks raamtukoguhoidja kutsetunnituse omandamise eest.

MTÜ Kotli Maja viis 2019. aastal läbi kaks disainikoolitust, kus graafilise disaineri ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõu Maris Lindoja juhendamisel õpiti koolitusel visuaalse identiteedi kujundamise ja meenete maketeerimise põhitõdesid. Koostöös kogukonnaliikmetega selgitati välja nende vabaühenduste jaoks kõige iseloomulikumad teemad, mida visualiseerida ja õpiti koostama lähteülesannet.

Koolitusel osalejad tegid läbi pika protsessi ühenduste liikmete ja tegevuste analüüsimiseks, olulisima väljasõelumiseks ning mõne sõnaga iseloomustamiseks. Koolituse käigus kujundati erinevatele ettevõtetele meeneideid.

Koostöös Väike-Maarja vallavalitsusega korraldas MTÜ Kotli Maja 2019. aasta märtsikuus disainiõpitubade jätkukoolituse teemal "Kuidas kujundada kuulutust?", kus Tartu Kunstikooli kujundusgraafika õpetaja Denis Jershov tutvustas kompositsiooni ja tüpograafia põhitõdesid, õpetas vabavaraliste kujundusprogrammide kasutamist ning abistas kuulutuse kujundamisel olemasolevale kuulutuseblanketile.

Kogukonnaliikmed said kogemusi ja teadmisi, mille abil edaspidi oma organisatsioonile vajaliku visuaali ja meenete kujundamist organiseerida ning läbiviidavate sündmuste reklaamimiseks kuulutusi kujundada.

Peale jaanuarikuiseid disainikoolitusi jätkas MTÜ Kotli Maja koostööd disainer Maris Lindojaga ja selle tulemusel on MTÜ-l Kotli Maja nüüd oma logo. Ühiselt loodud visuaal esindab ühingu eesmärke koguda ja tutvustada Väike-Maarjas Kotli majas arhitekt Alar Kotli perekonna pärandit ning toob ühe katuse alla kokku palju erinevaid Kotlite tegevusvaldkondadega seotud inimesi ja ettevõtmisi.

Kristel Lehtme alustas Väike-Maarja valla raamatukogu direktori ametis 2017. aasta sügisel, omamata raamatukogunduse- ja infoteaduse alast haridust. Kristel on ise öelnud: "Olles varem aastajagu ise uurinud ja nö hulpinud, andis koolitus mulle võimaluse tehtut analüüsida ning laiemad taustteadmised raamatukogude andmekogude loomisest ja täiendamisest ning teistest süsteemidest ja raamatukogu programmidest."

Nii läbiski Lehtme 2018-2019 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu raamatukoguhoidja kutse koolitusprogrammi, mis koosnes neljast moodulist ja mille üldmaht oli 416 akadeemilist tundi. Koolituse tulemusena omandas Kristel raamatukoguhoidja kutsestandardi taseme 6.

Lisaks osales Kristel Lehtme ajavahemikus aprill-juuni 2019 Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatud ning MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku koostöös ellu viidud kolmepäevasel koolitusel „Avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele", olles Väike-Maarja vallavalitsuse ja MTÜ Salla Seltsimaja neljaliikmelises meeskonnas, kes hakkavad välja töötama lugemistoa teenust Salla seltsimajas.