Noortevolikogu populariseeris helkuri kandmise vajalikkust

11.-15.novembril toimus Väike-Maarja vallas helkurnädal, mille korraldajaks oli Väike-Maarja valla Noortevolikogu. Nädala jooksul toimusid koolides helkurite kontrollid, meisterdati ning jagati helkureid ja toimusid kahoodi võistlused. Lõppes ka lühifilmikonkurss "Helkur helkima".

Helkurnädala eesmärgiks oli noorte seas populariseerida helkurite vajalikkust. Helkurnädala raames toimusid igas valla koolis terve nädal helkurite kontrollid, millest ühel päeval viis igas koolis kontrolli läbi noorsoopolitseinik Jaanika Künnapuu. Helkurkontrollide käigus selgus, et mitmed noored ei kanna helkurit, mistõttu peab endiselt helkuritest rääkima ning viima noored arusaamale, et helkur on kõige odavam elukindlustus. Samuti saadi teada, et esimesel päeval puudus helkur 30%-l kooli minevatest õpilastest, kuid viimasel päeval puudus helkur mõnel üksikul. Helkuri puudumist põhjendati peamiselt helkuri kaotamise, mitme jope või autoga kooli tulekuga.

Lisaks toimusid sellel nädalal Simuna ja Rakke noortekeskustes kahoodivõistlused, kus said enda teadmisi proovile panna erinevas vanuses noored. Selgus, et noored on teadlikud helkuri vajalikkusest ning koolides on üpris palju sellest räägitud. Kahoodivõistluste eesmärgiks oli õpetada noortele helkurite kasutamise nippe läbi mängulise tegevuse.

20.novembril toimus Rakke noortekeskuses helkurite meisterdamine, kus noored said endale meisterdada meelepärased helkurid, mis kohe jopede külge pandi. Meisterdamise eesmärgiks oli noortele külge panna isevalmistatud helkurid, mida tavaliselt hoitakse paremini.

Nädala lõpus toimusid kõikides suuremates asulates helkurite jagamised, et pimedas liikuvad inimesed oleksid kõigile nähtavad. Helkurite jagamised toimusid koostöös noorsoopolitseiniku ja noortevolikogu noortega Rakkes, Simunas ja Väike-Maarjas. Inimesed, kes sel õhtul helkuri said, olid üllatunud sellise ürituse toimumisest, kuid võtsid siiski helkuri hea meelega vastu, sest paljudel kipuvad helkurid ära kaduma.

Juba enne helkurnädala toimumist oli Väike-Maarja valla noortevolikogu algatusel välja kuulutatud filmikonkurss, mille eesmärk oli panna noori mõtlema helkurite vajalikkusest. Helkurnädala lõpuga kuulutati lõppenuks ka konkurss. Filmikonkurssi võitsid Väike-Maarja Gümnaasiumi 2. klassi õpilased Helle-Mai Liblikmann, Maria Müürsep ja Laura Lükk. Aitäh kõigile osalejatele ning palju õnne võitjatele!

Väike-Maarja valla noortevolikogu tänab koole ja kõiki koostööpartnerid.

 

Maris Praats

Väike-Maarja valla noortevolikogu esimees