Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve muutmise ettepanekud

Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve eelnõu

Eelarve eelnõu koos seletuskirjaga avalikustatakse valla veebilehel www.v-maarja.ee vähemalt kaheks nädalaks seitsme tööpäeva jooksul pärast esimese lugemise lõpetamist vallavolikogus. Ettepanekud palume esitada vähemalt 14.02 kirjalikult vallakantseleisse või vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee.

Palume kasutada ettepaneku tegemiseks allpool lisatud „2020 aasta eelarve ettepaneku faili".Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise, kulude ümberjaotamise või finantseerimistehingute muutmise, tuleb algatajal lisada põhjendused ja rahalised arvestused, mis näitavad kulude katteks vajalikud tuluallikad.