Väike-Maarja kaasava eelarve raha läheb kõlakotta

Väike-Maarja valla kaasava eelarve hääletuse võiduideeks osutus 179 häälega Triigi külaplatsile uue kõlakoja ehitamine. Kaasavas eelarves on idee teostamiseks kuni 15 000 eurot.

Teiseks jäi Rakke bussijaama territooriumi korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine, mida eelistas 131 hääletamisest osavõtnut. Kolmandaks tuli Kiltsi alevikku jalgrattaliikluse õppeväljaku rajamine 82 häälega.

Detsembrist jaanuarini toimunud ideekorje järel laekus Väike-Maarja valla kaasava eelarve jaoks 15 ettepanekut. Rahvahääletusele pääses üheksa ideed. Iga hääletusel osaleja sai hääletada ühe endale meelepärase idee poolt.

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sealhulgas Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.

2019. aastal osales Väike-Maarja valla kaasava eelarve rahvahääletusel 430 inimest.  Käesoleva aasta 3.-10. veebruarini toimunud hääletusest võttis osa lausa 582 inimest.