Väike-Maarja vallas asus ametisse uus haridusnõunik

10. veebruarist töötab Väike-Maarja vallas haridusnõunikuna Virumaalt pärit Tarmo Valgepea, kes osutus selle ametikoha konkursil valituks üheksa kandidaadi seast.

Valgepea on pärit Virumaalt  ja elanud seal kooliajal. Hiljem on elu teda viinud Tallinnasse, Pärnusse ja Viimsi valda.

Ta on õppinud ja lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi juhtimise eriala, täiendanud ennast kogu elu juhtimise, psühholoogia ja viimasel kümnendil ka pedagoogika ajal.

Seniselt omavalitsuse haridusjuhilt Aare Treialit järje üle võttev Valgepea on juhtinud Pärnus ja Tallinnas linnavalitsuse spordi ja noorsootöö ameteid, viinud seal ellu vajalikke muudatusi süsteemide efektiivsemaks toimimiseks.

Varasemast ajast on Väike-Maarja vastsel haridusnõunikul koolijuhtimise kogemus Mäetaguse Põhikoolis ja Jõhvi Gümnaasiumis. Viimane neist on esimene riigigümnaasium Ida- Virumaal, kus õppuritest oli kaks kolmandikku mitte eestikeelsetest kodudest ning mida Valgepea koos kogukonna ja kolleegidega nullist  üles ehitas.

Oma töödes ja tegemistes püüab Valgepea saavutada efektiivselt toimivaid kooslusi, kus inimestel oleks hea, huvitav ja motiveeriv töötada, välistades segavaid ja segaseid lahendusi.

Väljakutseks kandideerida Väike-Maarja haridusnõuniku konkursil oli valla soov oma koolivõrgu säilitamisel, arvestades uue olukorra saabumist, seoses Rakvere riigigümnaasiumi loomisega. „Kindlasti aitab mind seda tööd teha varasem kogemus ja kompetents ning mitteseotus  Väike- Maarja vallaga,  mis võimaldab uusi vaatenurki valdkonnale, et ajada tegelikult ju ühist Eesti asja," sõnas Valgepea.

Lisaks eelnevale on Valgepea olnud üle kahekümne aasta eraettevõtja toitlustuse, kaubanduse, vaba aja veetmise ja kinnisvaraarenduse alal ning juhtinud ka ühte trükiettevõtet. 

Spordiga on mees tegelenud kogu elu: kooliajal korvpalliga, hiljem kergejõustikuga, kus saavutas rahvusvahelise taseme ning viimased paarkümmend aastat golfiga. Ta on panustanud ka spordialaliitude ja spordiklubide loomisesse ning nende juhtimisse Eestis.