Kohanime määramise korralduse eelnõu avalikustamine

Väike-Maarja vallavalitsus annab teada kavatsusest määrata Väike-Maarja alevikust Põllu ja Nurme tänava ristmikult alguse saava kohaliku tee nr 9270019 (Väike-Maarja - Kaarma tee) liikluspinna kohanimeks Nurme tänav.

Sellega seoses on kavas Väike-Maarja aleviku Aia tänavalt alguse saava Nurme tänava ruumikuju muutmine.

Tuginedes kohanimeseadusele avalikustatakse kohanime määramise korralduse eelnõu ja selle lisaks olev asendiplaan 15 päeva enne korralduse kinnitamist.