Konkurss Väike-Maarja haldusteenuste juhataja ametikoha täitmiseks

Väike-Maarja vallavalitsus kuulutab välja konkursi Väike-Maarja haldusteenuste juhataja ametikoha täitmiseks.

Väike-Maarja Haldusteenuste tegevuse põhieesmärk on korraldada Väike-Maarja vallas avalike alade heakorda, hoonete ja muu taristu korrashoidu ning valla vara haldamist.

Juhataja tööülesanneteks on asutuse igapäevatöö korraldamine, organisatsiooni arendamine ja töötajate motiveerimine, töö planeerimine, eelarvestamine ja analüüs.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskeriharidus

 • töökogemus heakorra ja/või kinnisvara haldamise ja/või teede ja tänavate hooldustööde korraldamisel

• väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, meeskonnatööle orienteeritus

• hea analüüsi- ja planeerimisoskus

• väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus

• B-kat autojuhiluba

• arvutioskus

 Kasuks tuleb

• teadmised asutuse tegevusvaldkonnast ja seda reguleerivatest õigusaktidest

• töökogemus meeskonna juhtimisel

• kogemus kohaliku omavalitsuse valdkonnas, piirkonna tundmine

• vähemalt ühe võõrkeele oskus

• C-kat autojuhiluba

Tööle asumise aeg: 01.06.2021.

Kandideerimiseks palume saata CV koos palgasooviga ja motivatsioonikiri hiljemalt 19.04.2021 (e-post: valitsus@v-maarja.ee või postiga Pikk 7 Väike-Maarja 46202 Lääne-Virumaa)  märgusõnaga „Väike-Maarja Haldusteenused juhataja"

Kontaktisikud: Maris Kõrgmäe, vallasekretär, tel 329 5753, e-post: maris@v-maarja.ee; Indrek Kesküla, vallavanem, mob 510 7460.