Peremehetute ehitiste arvelevõtmine

Väike-Maarja Vallavalitsuse 14.04.2021 korraldusega võeti arvele peremehetute ehitistena Müüriku külas Käo katastriüksusel (katastritunnus  92801:001:0396) asuvad ehitised (elamu ja kuur).

Vastuväited ehitiste peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult Väike-Maarja Vallavalitsusele hiljemalt 17.06.2021: Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7 või e-post: vv@v-maarja.ee.