Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub 29. aprillil

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. aprillil kell 17.00 elektrooniliselt Microsoft Teams'i vahendusel.

PÄEVAKORD:

1. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks – ettekandja Indrek Kesküla

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

EELNÕU