Algas registreerimine Väike-Maarja valla õpilasmalevasse

Väike-Maarja vallavalitsus koostöös Väike-Maarja Valla noortekeskusega jätkab pikaaegset maleva korraldamise traditsiooni vallas.

Malevasse on oodatud Väike-Maarja valla noored vanuses 13–17 eluaastat. Kokku toimub õpilasmaleval kaks vahetust ja tööd saab 50 noort. Toimumise keskused on Väike-Maarja, Simuna ja Rakke. Tööd pakub Väike-Maarja vallavalitsus oma allasutustega ja ka teised vallaga seotud koostööpartnerid. Õpilasmaleva tegevusi on juba toetanud Põlluvara AS.

Mis malevas toimub?

Maleva vahetused toimuvad 14.–30. juuni ja 2.–13. august. Maleva korraldamise eesmärgiks on kujundada noorte väärtushinnanguid, omandada meeskonnatöö oskusi ja töökogemust.

Kõik malevlased saavad pärast neljatunnist tööpäeva lõunasöögi ja päeva teises pooles toimuvad huvitegevused, koolitused ja väljasõidud, mis on malevlastele tasuta.

Kuidas kandideerida?

Lingi õpilasmalevasse kandideerimise kohta leiate Väike-Maarja valla kodulehelt, Väike-Maarja valla noortekeskuste Facebooki lehelt või aadressil https://forms.gle/bZgN5ibBTnzhJwBC9

Malevasse koha saanud noortega võtame ühendust alates 19. maist ning seejärel tuleb lapsevanemal täita avaldus kas kokkulepitud ajal noortekeskuses või allkirjastada digitaalselt ning edastada e-mailile noortekeskus@v-maarja.ee. Väike-Maarja Valla Noortekeskus sõlmib malevlasega lepingu pärast lapsevanema allkirjastatud avalduse saabumist.

Registreerimine kestab kuni 19. maini ja osalejate valimisel lähtume noore põhjendusest ja motivatsioonist ning vabade kohtade olemasolust. 

NB! Kui piirangute tõttu ei ole lubatud malevate vahetusi kokkulepitud ajal läbi viia, siis võetakse kõigi malevasse saanud noortega ühendust, et teavitada ümberkorraldustest.

Küsimuste korral palume ühendust võtta telefonil 325 5038 või e-maili teel noortekeskus@v-maarja.ee.

Kaunist malevasuve!

Sandra Laas

Väike-Maarja Valla noortekeskused