Arendus- ja planeerimisosakonna juhataja konkursi tähtaega pikendati