Väike-Maarja Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste määramisel

Väike-Maarja Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste määramisel päikeseelektrijaama projekteerimiseks Väike-Maarja vald, Ärina küla, Kännumetsa (registriosa nr 16465850, katastritunnus nr 92601:001:0271). Avaldaja UÜ Evecon Solar 413 (registrikood 16103512) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse päikeseelektrijaama projekteerimiseks. Päikeseelektrijaama prognoositav võimsus on 4 MW.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja materjalide avalik väljapanek toimub 4.05.-13.05.2021 valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 17.05.2021 valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Pikk 7 Väike-Maarja 46202.

Asendiplaan

Eelnõu

Projekteerimistingimused

Taotlus