Väike-Maarja Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste määramisel

Väike-Maarja Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste määramisel õppesõiduraja projekteerimiseks Väike-Maarja vald, Ebavere küla, (katastritunnus nr 92701:001:0440, Porkuni metskond 40).

Avaldaja Sisekaitseakadeemia (registrikood 70004465) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse õppesõiduraja koos erinevate tee elementidega projekteerimiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja materjalide avalik väljapanek toimub 07.10.-20.10.2021 valla veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 20.10.2021 e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee või paberil Pikk 7, 46202 Väike-Maarja.

Eelõu

Projekteerimistingimused

Asendiplaan

Ebavere Porkuni metskond_40

Keskkonnamüra hinnang

Projekteerimistingimuste taotlus