« Tagasi

Kampaaniaga „Värvid valda!“ motiveeritakse maju värvima

Alates märtsi kuust saavad kõik Väike-Maarja vallas ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud osaleda kampaanias „Värvid valda!".  

Kampaania "Värvid valda!" eesmärk on Väike-Maarja valla visuaalse ilme parandamine ja ehitiste välisfassaadide (seinte, sokli, terrassi, aknaraamide, uste ja katuste jms) ning piirdeaedade korrastamine.

Vallavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule kuni 70% värvikulu ja töövahendite maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.

Kampaanias osalemiseks tuleb ehitise omanikul või volitatud esindajal esitada Väike-Maarja vallavalitsusele kirjalik avaldus. Avalduse vormi leiab valla veebilehelt. Avaldusele tuleb lisada seisukorra fikseerimiseks foto värvitavast ehitisest.

Avaldusi saab esitada 1. märtsist kuni 30. aprillini 2020.

Vallavalitsus hindab esitatud taotlusi ajavahemikul 02.05 - 01.06.2020. Hindamisel lähtutakse ehitise atraktiivsusest ning asukohast ja kaugusest avalikult kasutatavast teest või tänavast, samuti kavandatava tegevuse vajadusest.

Kampaania tingimused ei piira osaleja eelistusi värvitootjate ja edasimüüjate valikul. Ostes rakenduvad tavapärased, kaupluste või edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, kliendikaardi soodustused jne.

Lisaks ostetavale värvile on abikõlbulikud ka värvimistööde teostamiseks kasutatavad töövahendid: pintslid, värvirullid, erinevad harjad, puhastus- või pesuvahendeid, liivapaberid, teibid, kraaprauad ja renditellingud jms värvimiseks vajalike seadmete rentimine.

Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 16. oktoobriks 2020.

Rahalised kuluhüvitised makstakse välja pärast tööde teostamist. Hüvituse saamiseks tuleb ehitise omanikul esitada kampaaniaga seotud värvi ja töövahendite ostu tõendavad kuludokumendid. Vallavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab tulemused.

Lisainfo: Ene Preem, tel 329 5766 või 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee.

 

Lisa 1 - Kampaania Värvid valda toetuse taotlemise vorm

Lisa 2 -  Kampaania Värvid valda toetuse kuluaruande vorm