« Tagasi

Kasutage uue ettevõtlustoetuse korra võimalusi

Vallavolikogu kinnitas septembrikuu istungil uue valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise korra.   

Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise kord 

Uued taotlus- ja aruandevormid 

Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse toetamine ja arendamine Väike-Maarja vallas. Ettevõtlustoetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 3000 eurot. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 25% projekti kogumaksumusest. Toetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni 2 aastat.

Ettevõtlustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
- taotleja on registreeritud ja tegutseb Väike-Maarja valla haldusterritooriumil;
- taotlejal puuduvad maksuvõlad;
- taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
- taotleja ei ole varem saanud Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetust.

Ettevõtlustoetust antakse järgmistel juhtudel:
- ettevõtlusega alustamiseks;
- uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
- ettevõtte kaasajastamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Toetusega seotud tegevuste tegemise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.