Loksa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse maavara geoloogilise uuringu loa taotluse kruusa ja liiva uuringuks Tapa vallas Loksa uuringuruumis. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat. Uuringu teostaja on OÜ Maavarauuringud.

Uuringuruum ja selle teenindusala, pindalaga 20,11 ha, asub Tapa vallas Loksa külas Mäepealse (KÜ 78701:004:0134) ja Kasemäe (KÜ 78701:004:0840) erakinnistutel. Antud kinnistud asuvad Tapa vallas, kuid Väike-Maarja valla piiri lähedal.


Keskkonnaamet avaldas vastava teate ka Ametlikes Teadeannetes:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/geoloogilise-uuringu-loa-menetluse-algatamine/2019/9/19/1521723