« Tagasi

Möödus 25 aastat Väike-Maarja hooldekodu asutamisest

17. mail tähistati Väike-Maarja hooldekodu 25. sünnipäeva.

Hooldekodu algusaega ja veerand sajandi jooksul toimunud arenguid olid meenutamas nii praegused kui ka varasemad töötajad. Vallavanem Indrek Kesküla ütles sünnipäevatervituses, et hooldekodu saab toimida vaid väga heas koostöös. Lisaks remonditud hoonele on väga tähtis personali roll. Ta tänas kõiki, kes hooldekodusse panustavad n-ö 24/7.

Esimesed hooldatavad võeti vastu täpselt 25 aastat tagasi – 17. mail 1993. Väike-Maarja haigla lasteosakonna sulgemisega tekkis võimalus hooldust vajavate klientide paigutamiseks ja sellega pandigi alus Väike-Maarja hooldekodu tekkele. Samal ajal tegutses edasi ka Väike-Maarja haigla ning esimesed hooldust vajavad kliendid tulidki peamiselt sealt. Septembriks oli hooldatavaid juba 15.

1994. aasta 17. augusti istungil võttis Väike-Maarja vallavolikogu vastu otsuse Väike-Maarja haigla reorganiseerimise kohta. Otsuses nähti ette hoolekande- ja tervisekeskuse moodustamine ning seal hoolealustele hooldusabi osutamine.

Väike-Maarja haigla suleti lõplikult 1995. aastal. Hoolealuseid oli siis kokku juba 43. 2011. aastal nimetati hooldekande- ja tervisekeskus ümber Väike-Maarja hooldekoduks.

Olud, vahendid, võimalused ning ka hooldajate teadmised ja oskused on nende aastatega märgatavalt paranenud. Hooldekodu on täielikult renoveeritud – hoone on saanud nii pealt kui seest uue ilme, on kaasajastunud sisustus, töötajad on läbinud erialaseid koolitusi ning eakate elutingimused on muutunud kvaliteetsemaks ja turvalisemaks.

25 aasta jooksul on pakutud hooldust 552 hoolealusele. 

Väike-Maarja hooldekodus on praeguseks hoolealustele 57 kohta, töötajaid on kokku 20. Valla lähiaastate arengukava näeb ette lifti paigaldamise hooldekodusse. See lihtsustab tuntavalt hoolealuste pääsemist teisele korrusele.

Ilve Tobreluts
valla meediaspetsialist
329 5759