Õhuvägi harjutab oma tegevust Imukvere- ja Käru küla aladel

Kaitsevägi korraldab 17. maist kuni 4. juunini õppust Kevadtorm 2021. Selle raames harjutab õhuvägi erinevate tasandite staabitöö protseduure ja kaitseväe, Kaitseliidu ning liitlasüksuste koostööd kriisi ja sõjaaja olukorras. Samuti kontrollitakse õppusel üksuste valmisolekut lahinguülesannete täitmiseks.

Õhuvägi harjutab oma tegevust Väike-Maarja vallas: Imukvere- ja Käru küla aladel ajavahemikul 24.05-28.05.2021.

Aktiivse tegevuse ajakava: 08.00-22.00. Öösel tegevust ei toimu.

Kasutatav tehnika: veoautod ja maasturid.

Tegevus toimub relvastatult ja kasutatakse imitatsioonivahendeid, mille tõttu müratase on kõrgem kui tavapäraselt.

Kaitsevägi rakendab õppuse korraldamisel koroonaviiruse levikut takistavaid meetmeid jälgides hügieeni hoidmise reeglite täitmist. Õppusel osalevad ainult haigustunnusteta teenistujad, keda nakatumise kahtluse korral testitakse ja vajadusel isoleeritakse.

Õppuse perioodil liigub üle Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja liitlaste tehnikat, mistõttu tuleks Kevadtormi vältel olla liikluses veelgi tähelepanelikum ning jälgida muutuda võivat liikluskorraldust. Samuti kasutatakse õppuse ajal tavapärasest rohkem lennuvahendeid.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu.

Õppusega seotud küsimuste korral kontakteeruge kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril 53 012 852 või aadressil kevadtorm@mil.ee

 

Foto mil.ee