« Tagasi

Piirialas EER1 on droonide lennutamiseks vaja Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti kooskõlastust

Riigipiiri piirangualas EER1 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja Piirivalveameti eelnev kooskõlastus. Politsei- ja Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info planeeritavate lendude kohta (kindlasti asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed) aadressile ppa@politsei.ee.

EER1 piiranguala puhul on tegemist kontrollimata õhuruumiga. Vastavalt määruse „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest" – https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015004 § 7 lõikele 1 võib mehitamata õhusõidukeid käitada madalamal kui 150 meetrit maapinnast ilma Transpordiameti ühekordse loata. Kuna tegemist on piirangualaga, siis on õhusõidukite lendamine piiratud eritingimustega.

Kui Politsei- ja Piirivalveamet on planeeritavad lennud kooskõlastanud, siis tuleb drooni lennutajal saata kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise taotlusega ka Transpordiametile aadressile info@transpordiamet.ee.

Politsei- ja Piirivalveameti menetluse puhul tuleb arvestada kuni viiepäevase menetlusajaga ja Transpordiameti puhul ühepäevase menetlusajaga.

Rohkemat infot droonide kasutamise kohta leiab Transpordiameti kodulehelt aadressilt https://www.transpordiamet.ee/droonid

 

Piiriala EER1 kaart