« Tagasi

Riigimaa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avalikud kirjalikud enampakkumised riigimaa kasutusse andmiseks:

pakkumuste esitamise tähtajaga 04.02.2020, link on pakutavate kinnisasjade hulgas Lahu külas asuv Heina kinnisasi, link

pakkumuste esitamise tähtajaga 06.02.2020, link on pakutavate kinnisasjade hulgas Lahu külas asuv Nõmmliiva kinnisasi, link.