Üks kultuurikodu on saanud ajalooks

Täna südaöö paiku said Lääne-Virumaa päästjad teate, et Rakkes põleb lahtise leegiga kohalik laululava, mis ohustas ka kõrvalolevat metsa. Tulekahju likvideeriti kell 03:43, juhtunu täpsemad asjaolud ja põhjused selgitab välja edasine menetlus.

Päästjate sündmuskohale jõudes selgus, et lava ega sealset katusealust enam päästa ei õnnestu, seega tuli esmajärjekorras asuda kõrvalolevat metsa kaitsma. Kuna leegid ulatusid puude latvadeni ja mets oli vaid mõne meetri kaugusel, oli tule levikule väga tõsine oht. Õnneks suudeti see siiski ära hoida.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla kiitis sündmuskohal töötanud Väike-Maarja, Koeru ja Jõgeva päästjaid ning vabatahtlikke. „Laululava asub väga raskesti ligipääsetavas kohas ja oluline oli takistada tule levik metsa, kuna seal asuvad tervise- ja disc-golfi rajad, mis on aktiivses kasutuses. Päästjad tegid väga head tööd," kiitis vallavanem.

Päästjatele teadaolevalt laululava juures voolu ei olnud, seega on alust kahtlustada süütamist. Ametliku põlengu põhjuse selgitab välja menetlus.

Väike-Maarja vallavalitsus jätkab juhtunu kohta info kogumist ning leiab, et kui tegu on süütamisega, siis peaksid asjaosalised saama oma tegevuse eest õiglase karistuse.

Kui kellelgi on infot juhtunu kohta, siis palume sellest teada anda politseile numbril 112. Samuti on vihjeteks avatud ka vallavalitsuse number 329 5750.

Kuigi viimastel aastatel Rakke laululaval üritusi ei toimunud, hoidis Väike-Maarja vallavalitsus laululava hooldatuna, korrastati istepinke ja lavalaudu. Samas on laululava kultuuriliselt väga märgilise tähendusega. Paljudel Rakke piirkonna inimestel on laululavaga väga isiklikud mälestused.