« Tagasi

Väike-Maarja algkoolimaja juures paranesid parkimisvõimalused

Eelmise nädalaga said lõpule rekonstrueerimistööd Väike-Maarjas Jakob Liivi tänava ja  Tamsalu mnt poolses otsas, mille tulemusena parendati Väike-Maarja gümnaasiumi algkoolimaja läheduses parkimisala.

Otsuse selle kahesaja meetri pikkuse tänavalõigu rekonstrueerimiseks tegi vallavalitsus juba eelmise aasta algul, teises pooles toimus projekteerimine. Selle aasta valla teede investeeringute kavas sai see tänavalõik prioriteetseks ning vajalik investeering ka teostatud.  Avatud riigihanke võitis AS Lasila Betoon, tööde kogumaksumusega 125 000 eurot.

Vallavanem Indrek Kesküla sõnade kohaselt on see koostöö nii kooli kui lastevanematega, kes tegid ettepanekud parema lahenduse leidmiseks. „Teostatud tööde abil paranes nii koolitranspordiks kasutatavate busside ja sõiduautode parkimine ning välja ehitatud kõnnitee aitab autodest väljuvatel ohutumalt igal hommikul koolimajja suunduda".