« Tagasi

Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve eelnõu

Eelarve eelnõu koos seletuskirjaga avalikustatakse valla veebilehel www.v-maarja.ee vähemalt kaheks nädalaks seitsme tööpäeva jooksul pärast esimese lugemise lõpetamist vallavolikogus. Ettepanekud esitatakse volikogu poolt määratud tähtajaks kirjalikult vallakantseleisse või vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee.