« Tagasi

Väike-Maarja valla arengukava 2019-2027 ja eelarvestrateegia 2019-2022 avalikustamine ja avalikud arutelud

Väike-Maarja vallavolikogu otsustas suunata pärast I lugemist valla arengukava 2019-2027 ja eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu avalikustamisele.

Valla arengukava 2019-2027 (pdf)

Valla eelarvestrateegia 2019-2022 (pdf)

Eelarvestrateegia_tabel (pdf) 

Elanike küsitluse kokkuvõte (pdf)

Ettepanekute tegemise vorm (doc)  

Valla arengukava 2019-2027 ja eelarvestrateegia 2019-2022 avalikud arutelud toimuvad:

  • teisipäeval, 18. septembril 2018 kell 18.00 Triigi spordihoones
  • kolmapäeval, 19. septembril 2018 kell 18.00 Simuna rahvamajas
  • neljapäeval, 20. septembril 2018 kell 18.00 Väike-Maarja raamatukogu saalis
  • esmaspäeval, 24. septembril 2018 kell 18.00 Kiltsi rahvamajas
  • teisipäeval, 25. septembril 2018 kell 18.00 Salla seltsimajas
  • kolmapäeval, 26. septembril 2018 kell 18.00 Lahu endises koolimajas
  • neljapäeval, 27. septembril 2018 kell 18.00 Rakke kultuurikeskuses

Kõik huvitatud isikud on oodatud valla arengukava kohta oma mõtteid avaldama!

Materjalidega on võimalik tutvuda 14.-28. septembrini 2018 valla kodulehel ja kantseleis, Väike-Maarja, Triigi, Kiltsi, Simuna, Rakke, Lahu ja Liigvalla raamatukogudes ning Rakke apteegis.

Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve menetlemise korra § 2 lg 9 ja § 6 lg 4 kohaselt saab avalikustamise ajal esitada vallavalitsusele eelnõu muutmiseks või täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid, millele algataja lisab põhjendused ja vajadusel arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

Kirjalikke põhjendatud ettepanekuid ootame vallavalitsuse postiaadressil või e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee hiljemalt 28. septembriks 2018 kell 12.00.

Info: vallavanem Indrek Kesküla, e-post indrek.keskyla@v-maarja.ee, telefonid 329 5751 ja 510 7460.