« Tagasi

Väike-Maarja valla aukodanik on Hanno Tamm ja aasta tegu Triigi külla laudakompleksi ehitamine

Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas 30. jaanuaril valla suurimate tunnustuste saajad. Aukodanikuks valiti kodu-uurija, vanavarakoguja, sõjaajaloohuviline, sihikindel ja missioonitundega Eesti mees – Hanno Tamm ning aasta teoks Triigi laudakompleksi ehitamine.

Peterburis toiduainetööstust õppinud ja Saku Õlletehases 27 aastat linnasemeistri ja vaneminsenerina töötanud Hanno Tamm on pärit Väike-Maarja lähedalt endisest Kaarma-Tagakülast Tisleri talust, mis Eesti taasiseseisvumise  perioodil taastatuna on olnud Saku kõrval pere teiseks elukohaks. Tisleri talu 1911. aastal ehitatud maakivist tall on põnev ja oluline Eesti ajaloo talletamise ning kultuuripärandi väärtustamise tugipunkt, kuhu koostöös Rahvakultuuri keskusega on rajatud ka õpperuum kultuuripärandi hoidmiseks ja tutvustamiseks. Hanno Tamm on talus korraldanud temaatilisi näitusi.

Hanno Tamme vaieldamatult kõige suurem ja tunnustatum tegevus on aastate jooksul olnud seotud Porkuni lahingus langenud Eesti sõjameeste mälestuse jäädvustamisega. 1986. aastal alustas ta koos aatekaaslase Ülo Tähistega salaja Porkuni lahingus langenud Saksa poolel võidelnud Eesti sõdurite haudade tähistamist. 1989. aastal koos Väike-Maarja Muinsuskaitse Seltsiga tähistati 20. Eesti diviisi sõdurite hauad vaskristidega, mida aastate jooksul korduvalt hävitati. Hanno Tamm on hoidnud Eesti meeste mälestust elavana läbi erinevate tegevuste alates vaskristide püstitamisest kuni sihini, et kord saab Vistlas olema Eesti sõjameeste kalmistu. 2005. aastal valmiski arhitekt Tiit Kaljundil projekt, 2008. aastal skulptor Ekke Välil Porkuni lahingus langenud memoriaali monument, mille raiusid rahvuskivisse Andres ja Art Allikmaa. 2019. aastal sai kaante vahele Porkuni lahingu lugu Hanno Ojalo, Hanno Tamme ja Ranno Sõnumi ühise raamatuna. Hanno Tamm oli ühtlasi tänavuse Porkuni lahingu 75. aastapäeva korraldaja. Ta on regulaarselt korraldanud sõjaajaloo retki ka Virumaale ja Narva.

Hanno Tamm on olnud aastaid kultuuriväärtuste taastamisse ja tutvustamisse panustaja ning otsinud tegevustele toetajaid. Näiteks taastas ta 1999. aastal arst ja apteeker Hoffmanni perekonna hauaplatsi Väike-Maarja kirikaias. 2001. aastal ennistas ta koos klaasikunstnik Riho Hütiga aastakümneid kahjustatud olnud Väike-Maarja kiriku vitraažakna „Laske lapsukesed minu juurde tulla". 2003. aastal valmis koostöös Riho Hütiga Väike-Maarja kiriku roosakna vitraaž „Maarja kuulutamine". 2015. aastal anti Hanno Tamme initsiatiivil välja infomaterjal Väike-Maarja kirikust.

Hanno Tamm on aktiivselt osalenud Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi töös, aidanud 1995. aastal taastada selle ajaloolise järjepidevuse. 2016. aastal seoses Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi 120. aastapäevaga pälvis ta seltsi auraha „Töö ja hoolsuse eest" järjepidevuse kandjana ning sügava ajaloohuviga inimesena, kes on ühte sidunud sõjaeelse ja taasasutatud seltsi, väärtustanud ja tutvustanud esiisade loomingut läbi etnograafia. Hanno Tamm on tugevdanud nii Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi kui terve paikkonna identiteeti mõtteviisiga: pärand on pärijate hoida ja edasi pärandada.

Hanno Tamme on tunnustatud töö eest eesti kultuuripärandi säilitaja, isamaaliste väärtuste kandja ja edasiviijana: Eesti Vabariigi presidendi Valgetähe V klassi ordeniga (2008); mälestusristiga 20 aastat vabadust (2008); Kaitseministeeriumi hõbedase rinnamärgiga (2015); Saku valla vapimärgiga (2018); Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi Vabaduse Tammepärja aumärgiga (2019); Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga "Maa Sool" (2019).

Hanno Tamme bibliograafia sisaldab üle 130 meediaväljaannetes avaldatud artikli või kaastöö. Aktiivse osalejana talle oluliste teemadega seotud sündmustel Väike-Maarja vallas, Murtud Rukkilille ja Memento ühingu üritustel, Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga seotud sündmustel üle Eesti – ikka kannab ta kaaskodanikele edasi kultuuripärandit ja isamaalisust väärtustavaid mõtteid ning ärgitab seeläbi olema julgemad kodanikud ning toob vestluses alati esile mõne Väike-Maarja vallaga seotud loo või tema paljudes lugudes meie paikkonda puudutava nüansi, tuues nii tuntust Väike-Maarja vallale kui luues paikkonnast positiivset kuvandit.

9. detsembril 2019 avati pidulikult Triigi Farmer OÜ poolt Triigi külla ehitatud laudakompleks – valmis uus laut 400 lehmale, kolm silohoidlat, lägahoidla ja uuendati noorkarjalaut.

Investeeringutega on ettevõte loonud oma töötajatele kaasaegse töökeskkonna, head elutingimused karjale ja aidatud kaasa keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise arendamisele.

Ettevõte investeeris laudakompleksi nüüdisajastamisse 1,8 miljonit eurot. Tegemist on viimase aja ühe suurema põllumajandussektori investeeringuga.

Aukodaniku ja aasta teo preemiad antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel 21. veebruaril Väike-Maarja seltsimajas. Aukodaniku nimetusega kaasneb ka  rahaline preemia 1000 eurot.