« Tagasi

Väike-Maarja valla kaasava eelarve rahvahääletus

Väike-Maarja valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 3.-10. veebruaril 2020.

  • Hääletus algab 3. veebruaril kell 9.00 ja lõpeb 10. veebruaril kell 17.00.
  • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas.
  • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe idee poolt.
  • Hääletada saab:
    • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
    • Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis (vallamaja I korrus) ja Rakke teeninduspunktis (kultuurikeskuse II korrus) ID-kaardi alusel tööpäeviti kella 9.00-12.00 ja 14.00-16.00.
  • Hääletustulemused avalikustatakse 10. veebruaril kell 17.00.
  • Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad 15 000 euro sisse.

Lisainfo: Ene Preem, arendusnõunik, tel 329 5766, e-post ene.preem@v-maarja.ee

Idee nr 1. Rakke bussijaama territooriumi korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku esitaja: Ene Preem

Rakke bussijaam asub alevikku läbiva raudtee ja maantee ääres, olles seetõttu läbisõitjatele alevikust esmamulje loojaks ja kujundajaks.

Ettepaneku eesmärk on Rakke bussijaama territooriumi korrastamise ja atraktiivsemaks muutmisega ilmestada aleviku keskosa, muuta aleviku üks visiitkaart kohalikele elanikele ja läbisõitjatele pilkupüüdvaks ning lubjatööstuse ajalugu tutvustava ekspo koostamise ja paigaldamisega väärtustada ja tutvustada lubjatööstuse rolli Rakke aleviku kujunemisloos.

Rakke bussijaama ala korrastamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks lammutatakse vana telliskividest ehitatud ootepaviljon ja allesolev roheline plankaed, metallpostidel varjualusele paigaldatakse bussiootajaid tuule ning vihma eest kaitsvad klaasseinad, bussijaama alale paigaldatakse kaasaegne valgustus ja rajatakse haljastus. Lammutatud plankaia asemele rajatakse tööstuspiirkonda sobituv kividega täidetud gabioonidest aed. Rajatava aia pinda saab kasutada Rakke lubjatööstuse ajalugu tutvustava välinäituse pinnana.

Bussiooteala ideekavandi on koostanud OÜ Velvet meeskond, kelle arvates võiks bussijaama ala ilmestamiseks kasutada mustrimotiivi Kadaka korstnalt ja peatuse nimetus „Rakke" võiks olla laotud tahutud servadega punasest tellisest nn Kadaka stiilis.

Idee nr 2. Tänavasporti harrastavatele noortele skatepargi rajamine

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku esitaja: Heiko Puskar ja Kalle Kriit

Noortel on vaja vaba aja veetmiseks erinevaid võimalusi.

Ettepanek on rajada Väike-Maarja alevikku rula, BMX-ratta, rulluiskude, tõukeratta ja muude sarnaste vahenditega sõitmist armastavatele noortele esmavajadustega trikipark, kus nad saavad kodu lähedal igapäevaselt harjutada ning oma oskusi arendada.

Kolde ja Tare tänava vahelisele alale skatepargi rajamiseks tuleb olemasolev asfaltplats (korvpalliplats) tasandada, paigaldada sinna teisaldatavad skatepargi elemendid, pingid, prügikastid ja valgustus.

Enne skatepargi avamist jagatakse koolis ja noortekeskuses infot skatepargi turvaliseks kasutamiseks.

Idee nr 3. Väike-Maarja alevikku kiirustabloo paigaldamine

Eeldatav maksumus: 8000 eurot

Ettepaneku esitaja: Jaanika Künnapuu

Ettepanek on paigaldada kiirustabloo Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva maanteele Väike-Maarja alevikku Ebavere poolt tulles enne gümnaasiumi/seltsimaja ülekäiguradasid, et tuletada sõidukiga liiklejatele meelde ja juhtida tähelepanu asula sees lubatud piirkiirusele ning parandada sellega liiklusohutust kogu asulas.

Idee nr 4. Ujuvsilla ja istumisala ehitamine Äntu paisjärvele

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku esitaja: Jane Kool, Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

Äntu tehisjärv on populaarne ujumiskoht Väike-Maarja kogukonnale ning veel paljudele möödasõitjatele. Ujumiskoha kasutajateks on väga erinevad vanusegrupid - lapsed, täiskasvanud, eakad. Samuti kasutatakse Äntu tehisjärve Ebavere Kange triatloni ujumisdistantsi läbiviimiseks.

Hetkel viivad järve ääres veeni kaks betoontreppi, millel liikumine ei ole turvaline. Treppidel puuduvad käsipuud ja trepid on libedad. Ujuma minnes pole asju kuhugile jätta.

Ettepanek on paisjärve äärde ujumissilla ja istumisala ehitamise ning treppidele käsipuude paigaldamisega suurendada supluskoha turvalisust ja miljööväärtust. Ujumissillale paigaldatavad redelid muudaksid vette mineku ja veest tuleku oluliselt ohutumaks. Kaldapealsele istumisalale paigaldatavatele pinkidele saab jätta ujuma minnes rätiku ja riided või lihtsalt puhata ja ümbritsevat loodust nautida.

Ujumissillale on võimalik lisada erinevat lisavarustus, näiteks turvalisust silmas pidades päästeposte.

Idee nr 5. Simuna vana koolimaja fassaadi ilmestamiseks väliekspositsiooni paigaldamine

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku esitaja: Matti Preem ja Riina Tülli, Simuna Muinsuskaitse Selts

Simuna Noorsoo Kasvatuse Seltsi eestvedamisel alustati 1908. aasta kevadel Simunasse koolimaja ehitamisega. 12. detsembril 2019. aastal möödus koolimaja valmimisest ja sisseõnnistamisest 110 aastat. 2020. aastal tähistatakse Simuna hariduselu 330. aastapäeva.

1990ndate aastate lõpust seisab kunagine koolimaja tühjana. Hoone 1. korruse puruks löödud aknad on kaetud saepuruplaatidega, 2. ja 3. korruse aknad on amortiseerunud, paljud aknaklaasid katki või ära vajunud. Sellisel kujul jätab vana koolimaja väga trööstitu mulje ning risustab Simuna aleviku avalikku ruumi.

Ettepaneku eesmärk on vana koolihoone fassaadile väliekspositsiooni paigaldamisega väärtustada Simuna hariduselu ning tutvustada ja eksponeerida paikkonna haridusajalugu avalikkusele.

Hoone fassaadi on võimalik korrastada ja aleviku üldpilti ilmestada lihtsate võtete ja vahenditega. Simuna vana koolimaja aknaavad kaetakse ilmastikukindlate trükistega, millel on kujutatud koolimaja akendest välja vaatavate õpilaste ja õpetajate kujutised. Vanade fotode kasutamine võimaldab kujundada meeleoluka ja ajastutruu fotogalerii ning äratada vana maja fotogalerii eksponeerimisega taas ellu.

Analoogset ideed on kasutatud Tartus ülikooli kõrval asuva von Bocki maja ülikooli peahoone poolsel seinal, kuhu on paigaldatud Tartu Ülikooli õppejõududest ja teadlastest fotonäitus "Ülikooli näod".

Idee nr 6. Kiltsi aleviku jalgrattaliikluse õppeväljaku rajamine

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku esitaja: Tanel Kümnik, Siret Stoltsen ja Reet Reimann

Jalgratas on muutumas üha populaarsemaks sõiduvahendiks ja selleks, et jalgrattasõit oleks ka turvaline, peab jalgrattur teadma liiklusreegleid.

Lähimad meie oma valla jalgrattaliikluse õppeväljakud asuvad Väike-Maarjas, Rakkes ja Simunas, kuhu Kiltsis ja selle ümbruses elavad lapsed ja nende vanemad peavad leidma aja ja võimaluse sõita.

Ettepanek on rajada Kiltsi rahvamaja juurde asfalteeritud, markeeringute ja vigursõiduelementidega (kiik, poom, kaldtee, laineline tee, keti kandmine jne) 14,5 x 27 m suurune jalgrattaliikluse õppeväljak, mis annaks kohalikele lastele võimaluse harjutada turvaliselt jalgrattasõitu kaugele sõitmata. 

Kiltsi Põhikoolis on pikk traditsioon noorte jalgratturite koolitamisel, mistõttu oleks koolil hea võimalus kasutada rajatavat õppeväljakut liikluskasvatuse tundide läbiviimiseks.

Suurendades Kiltsi piirkonnas elavate laste jalgrattaga sõitmise harjumusi, kasvab noorte huvi osaleda erinevatel jalgrattavõistlustel (sealhulgas ka kohalikud jalgrattavõistlused nagu Pandivere rattaralli ja Rakke rattamaraton).

Kiltsi jalgrattaliikluse õppeväljaku rajamisest saavad kasu Kiltsis, Vaos, Liivakülas ja nende ümbruses elavad perekonnad, Kiltsi kool ning kohalik liikluskultuur.

Idee nr 7. Simunas Allika tänavale valgustuse paigaldamine

Eeldatav maksumus: 10 000 eurot

Ettepaneku esitaja: Mart Pruul

Ettepanek on paigaldada Simunasse Allika tänavale tänavavalgustus ja valgustada prožektoritega pimedal ajal tee ääres asuvad mälestus-, kultuuri- ja vabaaja objektid.

Objektide valgustamiseks paigaldatakse tänavavalgustuspostide külge 7 prožektorit – 2 valgustaks kirikut, 1 Vabadussõja ausammast, 1 koolide mälestuskivi ja 3 puhkeala. Kirikut ja Vabadussõja ausammast valgustavad prožektorid paigaldatakse koos ühele eraldi mastile. Prožektorid lülituksid tööle koos tänavavalgustusega.

Idee nr 8. Triigi külaplatsile uue kõlakoja ehitamine

Eeldatav maksumus: 15 000 eurot

Ettepaneku esitaja: Tarmo Rebane, MTÜ Triigi Mõis

Ettepanek on rajada Triigi mõisa parki küla ühisürituste korraldamiseks uus, olemasolevasse keskkonda sobituv kõlakoda.

Kõlakoda kasutatakse küla ühisürituste (jaanituled, kokkutulekud, noorte üritused jms) korraldamiseks. Praegune ehitus on täielikult amortiseerinud – katus tilgub, põrand laguneb, seinad on vanadest mõisa voodrilaudadest kokku klopsitud. Uus kõlakoda võiks olla betoonpõranda, palkseinte ja laastukatusega.

Idee nr 9. Võivere bussijaama ootepaviljoni ja valgustuse paigaldamine

Eeldatav maksumus: 8500 eurot

Ettepaneku esitaja: Kaisa ja Kaida Martõnova

Ettepanek on paigaldada Võivere bussipeatusesse ootepaviljon koos valgustusega, et tagada bussiootajate ohutus ja kaitstus tuule ning vihma eest.