« Tagasi

Väike-Maarja valla kaasav eelarve kogus 15 ideed

3. jaanuaril lõppes ideede esitamine Väike-Maarja valla kaasava eelarve hääletusele. Kokku laekus 15 ideed.

Kõigil vallaelanikel oli 1. detsembrist kuni 3. jaanuarini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida 2020. aastal valla eelarvesse kavandatud 15 000 eurot nii, et sellest oleks kasu võimalikult paljudele vallaelanikele.

Vallaelanike esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema seotud Väike-Maarja vallaga, vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanekute menetlemiseks moodustatud komisjon koosseisus Indrek Kesküla, Leie Nõmmiste, Villo Müürsep, Piret Lükk ja Eliis Mätas analüüsis ettepanekute vastavust kaasava eelarve tingimustele. Komisjoni otsusega pääsevad rahvahääletusele 9 ideed:

 • Rakke bussijaama territooriumi korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine – 15 000 eurot

Ettepanek on Rakke bussijaama territooriumi korrastamise ja atraktiivsemaks muutmisega ilmestada aleviku keskosa, muuta aleviku üks visiitkaart kohalikele elanikele ja läbisõitjatele pilkupüüdvamaks ning lubjatööstuse ajalugu tutvustava ekspo koostamise ja paigaldamisega väärtustada ja tutvustada lubjatööstuse rolli Rakke aleviku kujunemisloos.

 • Tänavasporti harrastavatele noortele skatepargi rajamine – 15 000 eurot

Ettepanek on rajada Väike-Maarja alevikku rula, BMX-ratta, rulluiskude, tõukeratta ja muude sarnaste vahenditega sõitmist armastavatele noortele esmavajadustega trikipark, kus nad saavad kodu lähedal igapäevaselt harjutada ning oma oskusi arendada.

 • Väike-Maarja alevikku kiirustabloo paigaldamine – 8000 eurot

Ettepanek on paigaldada kiirustabloo Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva maanteele Väike-Maarja alevikku Ebavere poolt tulles enne gümnaasiumi/seltsimaja ülekäiguradasid, et tuletada sõidukiga liiklejatele meelde ja juhtida tähelepanu asula sees lubatud piirkiirusele ning parandada seejuures liiklusohutust kogu asulas.

 • Ujuvsilla ja istumisala ehitamine Äntu paisjärvele – 15 000 eurot

Ettepanek on paisjärve äärde ujumissilla ja istumisala ehitamise ning treppidele käsipuude paigaldamisega suurendada supluskoha turvalisust ja miljööväärtust. Ujumissillale paigaldatavad redelid muudaksid vette mineku ja veest tuleku oluliselt ohutumaks. Kaldapealsele istumisalale paigaldatavatele pinkidele saab jätta ujuma minnes rätiku ja riided või lihtsalt puhata ja ümbritsevat loodust nautida.

 • Simuna vana koolimaja fassaadi ilmestamiseks väliekspositsiooni paigaldamine – 15 000 eurot

Ettepanek on Simuna vana koolimaja aknaavad katta ilmastikukindlate trükistega, millel on kujutatud koolimaja akendest välja vaatavate õpilaste ja õpetajate kujutised. Vanade fotode kasutamine võimaldab kujundada meeleoluka ja ajastutruu fotogalerii ning äratada vana maja Simuna hariduselu tutvustamise ja eksponeerimisega taas ellu.

 • Kiltsi alevikku jalgrattaliikluse õppeväljaku rajamine – 15 000 eurot

Ettepanek on rajada Kiltsi rahvamaja juurde asfalteeritud, markeeringute ja vigursõiduelementidega jalgrattaliikluse õppeväljak, mis annaks kohalikele lastele võimaluse harjutada turvaliselt jalgrattasõitu.

 • Simunas Allika tänavale valgustuse paigaldamine – 10 000 eurot

Ettepanek on paigaldada Simunasse Allika tänavale tänavavalgustus ja valgustada prožektoritega pimedal ajal tee ääres asuvad mälestus-, kultuuri- ja vabaaja objektid.

 • Triigi külaplatsile uue kõlakoja ehitamine – 15 000 eurot

Ettepanek on rajada Triigi mõisa parki küla ühisürituste korraldamiseks uus, olemasolevasse keskkonda sobituv kõlakoda.

 • Võivere bussijaama ootepaviljoni ja valgustuse paigaldamine – 8500 eurot

Ettepanek on paigaldada Võivere bussipeatusesse ootepaviljon koos valgustusega, et tagada bussiootajate ohutus ja kaitstus tuulte ning vihma eest.

Hääletamisele pääsenud ideed avaldatakse enne hääletuse algust valla veebilehel ja  Facebooki lehel.

Komisjon eemaldas edasisest menetlusest need ideed, mille eeldatav maksumus ei jäänud vahemikku 6000 kuni 15 000 eurot, mis ei liigitunud investeerimistegevuseks või olid esitatud isikute poolt, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Väike-Maarja vald.

Rahvahääletusele ei pääsenud järgmised ideed:

 • Ebavere terviseradade pinnakatte renoveerimine;
 • Jõusaali varustuse täiustamine;
 • Kiltsi mõisa juurde kuuluvate järvede puhastamine;
 • Väike-Maarja seltsimaja valgustamine;
 • Väike-Maarja bussijaama õhtuseks lahtihoidmiseks inimese palkamine;
 • Väike-Maarja alevikku kahe videovalvekaamera paigaldamine.

Pea meeles:

Kaasava eelarve hääletus toimub 03.02.-10.02.2020 volis.ee keskkonnas ID-kaardi või Mobiili-ID alusel ning Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis ja Rakke teeninduspunktis ID-kaardi alusel tööpäeviti kella 9.00-12.00 ja 14.00-16.00.

 • Hääletamisel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald.
 • Hääletada saab ühe ettepaneku poolt.
 • Hääletamine on salajane.
 • Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.
 • Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad 15 000 euro sisse.

 

Lisainfo: Ene Preem, arendusnõunik, telefon 329 5766, e-post ene.preem@v-maarja.ee.