Väike-Maarja vallavalitsus loosib elanike vahel välja tuhat eurot

Väike-Maarja vallavalitsus loosib välja tuhat eurot nende vahel, kes end 2018. aasta jooksul valda sisse kirjutavad. Tänuauhind tuhande euro näol loositakse välja 2019. aasta veebruarikuus vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel .

Ühelt poolt on vallakodanik olemine südametunnistuse ja vastutuse küsimus ehk sa maksad oma maksud sinna, kus sa elad ja hüvesid tarbid. Nii on võimalik vallal ka oma tegevusi paremini planeerida.  Samas annab Väike-Maarja valla elanike registris olek tunda ka pere isiklikus rahakotis, sest mitmed meie valla makstavad toetused on seotud justnimelt sellega, kas ollakse valla kodanik.

Vallakodanikuna lükkab sinu tee puhtaks valla tellitud lumesahk, sinu lapsed saavad õppida soodsamalt muusikakoolis ning saavad tasuta koolilõunat. Sul on võimalik taotleda mitmeid sotsiaaltoetusi ja –teenuseid, lasteaiakohta ning ettevõtlustoetuse alustamise toetust.

Vallakodanike rahaga ehitab vald välja tänavavalgustuse, hooldab valla teid, pakub lastele ja ka täiskasvanutele huviringe, rajab matka- ja suusaradu.

Tahaks loota, et sissekirjutus ei ole pelgalt allkirja andmine, vaid see on üks samm siduda end oma kodukohaga ja tekitada oma valla tunnet. Ja mis eriti oluline – vallakodanikuna on sul moraalselt suurem õigus valla asjades kaasa rääkida.

Vallakodanikuks saab end registreerida portaalis www.eesti.ee, seda saab teha vallamajas kohapeal või saates elukohateate Väike-Maarja vallavalitsusele aadressil Pikk 7, Väike-Maarja, Lääne-Viruma.

Palun registreeri ennast ja teavita oma sõpru, et ka nemad end enne 31. detsembrit Väike-Maarja valla registrisse kannaks. Kiire reageerimise eest paneb omavalitsus välja tuhande eurose tänuauhinna.

 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Elukohateade (elektrooniliselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

Elukoha registreerimine eesti.ee kaudu