« Tagasi

Väike-Maarja vallavalitsus ootab taas kaasava eelarve ideid

1. detsembrist kuni 3. jaanuarini saab esitada ideid Väike-Maarja valla kaasava eelarve 15 tuhande euro kasutamiseks.

Väike-Maarja valla elanike poolt esitatava ettepaneku tulemusena teostatav objekt peab paiknema Väike-Maarja vallas, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida tulevikus ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ideid saab esitada 1. detsembrist kuni 3. jaanuarini elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse.

Ettepanekuid kaasava eelarve osa summa kasutamiseks võivad esitada kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Väike-Maarja vald.

Kõiki ideid, mida esitatakse kaasava eelarve kaudu rahastamiseks, analüüsib vallavalitsuse poolt moodustav komisjon.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

1) ettepaneku esitaja;

2) ettepaneku nimetus;

3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;

4) ettepaneku kirjeldus ja võimalusel idee kavand, mis annab vallavalitsusele selge info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

5) ettepaneku teostamise ligikaudne maksumus, mis peab jääma vahemikku 6000 kuni 15 000 eurot (summad on koos käibemaksuga);

6) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda.

Komisjon analüüsib esitatud ettepanekuid järgmiste kriteeriumite alusel:

1) ettepaneku põhjendatus ja avaliku kasutamise võimaldatus;

2) ettepaneku teostatavus 1 aasta jooksul;

3) ettepaneku teostamisel kasusaajate arv.

Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute järjekorra väljaselgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus. Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli. Hääletamine toimub  ja see tehakse teoks 2020. aasta jooksul.

Teostatud saavad just need ettepanekud, mis said enim hääli, mis lähtuvalt maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele eraldatud summa (kokku 15 000 eurot) piiridesse.

Kutsume kõiki aktiivselt osa võtma nii ettepanekute esitamisel kui ka edaspidi hääletamisel, et just Sinule oluline objekt teostatud saaks.

Rohkem infot: https://www.riigiteataja.ee/akt/423102018009 (4 .peatükk)

Kuidas toimub hääletamine?

Hääletamise korraldab ja kuulutab välja vallavalitsus hiljemalt 30. jaanuaril 2020.

Hääletamine toimub volis.ee keskkonnas ID-kaardi või Mobiili-ID alusel ja Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis. Arvuti kasutamise võimalus hääletamiseks on olemas ka kõigis valla raamatukogudes.

Hääletada saavad kõik üle 16-aastased isikud (16 a. sh), kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald. Hääleõigusega isik võib oma seisukohta avaldada ühe korra ühe avalikustatud idee poolt. Enim hääli kogunud idee saab tuge kuni 15000 euro näol.