« Tagasi

Väike-Maarja vallavalitsus sulgeb avalikud mänguväljakud ja discgolfipargid

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt 13. märtsil riigis kehtestatud eriolukorraga ja vajadusega tõkestada koroonaviiruse COVID-19 levikut avalikus ruumis, sulgeb Väike-Maarja vallavalitsus alates 25. märtsist kõik avalikud mänguväljakud ja discgolfirajad.

Kesküla sõnutsi kehtib keeld vallale kuuluvate mänguväljakute ja kettagolfiradade kohta. Matkaradadel on viibida lubatud, kuid sealgi tuleb kinni pidada peaministri korraldusest. Üle kahe inimesega rühmadesse koguneda ei tohi ja teineteisega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet. „Tegelikult on iga inimese turvalisus suures osas tema enda kätes. Palun suhtuge eriolukorra piirangutesse mõistvalt, see on meie kõigi huvides," rõhutas Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

Kõikidesse avalikele mänguväljakutele ja discgolfiradadele paigaldatakse ka vastavad teavitused. „Piirame avalikud mänguväljakud turvalintidega ja loodame, et lapsevanemad mõistavad eriolukorra tõsidust ning avalikust teavitusest ja infokirjast mänguplatsil piisab," märkis Kesküla.

Spordientusiastina teab Kesküla, kui oluline on tervel inimesel viibida värskes õhus. „Kutsun ilusate ilmadega tervisesporti tegema natuke vähem külastatavates paikades," lisas vallavanem.

Vallavalitsus korraldab reedest pühapäevani valla erinevates piirkondades ka patrullid inimeste kogunemiste ärahoidmiseks.

Liikumisvabaduse piirangud kehtestatakse, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel on võimalik rakendada korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.