« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu 29.08.2019 istungi päevakord

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. augustil 2019 kell 17.00 Väike-Maarja seltsimajas.

PÄEVAKORD:

1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine – ettekandja Peeter Rahnik

2. Väike-Maarja valla jäätmehoolduseeskirja muutmine – ettekandja Indrek Kesküla

3. Väike-Maarja Muusikakooli põhimääruse kinnitamine – ettekandja Aare Treial

4. Väike-Maarja valla arengukava 2020-2027 ja eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine, määruse eelnõu 1. lugemine – ettekandjad Signe Sabas ja Maie Tiits

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info 

 

EELNÕUD