« Tagasi

Vallavolikogu istung

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 15. oktoobril 2018 kell 17.00 Väike-Maarja seltsimaja saalis.

PÄEVAKORD:
1. Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kinnitamine – ettekandja Aare Treial
2. Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – ettekandja Diana Seepter
3. Peremehetu ehitise hõivamine – ettekandja Peeter Rahnik
4. Väike-Maarja valla finantsjuhtimise korra kinnitamine – ettekandjad Maie Tiits ja Indrek Kesküla
5. Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine, 2. lugemine – ettekandjad Indrek Kesküla ja Maie Tiits
6. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine – ettekandja Priit Kõlu
7. Arupärimisele vastamine – ettekandja Indrek Kesküla

Info:
1) volikogu esimehe info
2) vallavanema info

Eelnõud