Nimi
 

Amet

Telefon

E-post

              

                Märkused/ vastuvõtt

Kaire Kislov

juhataja

329 5767

505 3558

kaire.kislov@v-maarja.ee

 

 

Väike-Maarja Haldusteenuste tegevuse põhieesmärk on korraldada Väike-Maarja vallas avalike alade heakorda, hoonete ja muu taristu korrashoidu ning valla vara haldamist.