Väike-Maarja hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Sotsiaaltöötaja tel: 510 3585 (24/7)

Juhataja tel: 326 1345; 501 6825 (E-R 8.00 -16.00)

E-post: hooldekodu@v-maarja.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhised ööpäevaringsele teenusele Väike-Maarja Hooldekodus.

Käesolev juhis annab soovitused ettevaatusabinõude rakendamiseks, mis on hädavajalikud hoolekandeasutuse klientide ja töötajate elu ja tervise kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks, piirangute leevendamise järgsel perioodil. Juhises antud soovitusi tuleb järgida senikaua, kuni COVID-19 viiruse leviku oht Eestis on taandunud.

1. Külastamine:

Külastajad peavad olema teadlikud nakkusohust ja nõutavatest kaitsevahenditest!

Kõik külastajad peavad registreerima end vähemalt 1 päev enne külastust. Palun mõistvat suhtumist, kuna majas on 67 klienti, siis kahjuks ei suuda me kõikidele koheselt külastuspäeva pakkuda. Külastuse hajutamiseks kehtestatakse külastuste graafik E-R 10.30-16.00

Registreerimine: E-R tööaegadel tel: 510 3585

Külastajatena on lubatud hooldekodu õuealale siseneda ainult, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning ei ole viimase 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis COVID-19 haigega!

Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga. Tervisedeklaratsioon täidetakse enne külastust kohapeal.

Kuivõrd külastajatel ja hoolekandeasutuse klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kaitsemaski (vajadusel saab maski kohapealt).

Kinni tuleb pidada käte hügieenist!

Hoolekandeasutuse sisse- ja väljapääsude juures on käte desinfitseerimisevahendid.

Külastus toimub õuealal. Külastajate arv on 1-2 külalist ühe kliendi kohta ning tagada distants 2+2, et vältida võimalikku nakatumisohtu ja kuni 30 minutit kliendi kohta.

Lisaks külastuste võimaldamisele loome kliendi ja lähedaste vahelise kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja/või veebi (video) vahendusel. Eelneval kokkuleppel helistada (510 3585).

Messengeri videokene aadressil: Väike-Maarja Hooldekodu

Õuealal külastusi lubame kolmele kliendile korraga.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskuse ülesanded:

  • ööpäevaringse hoolduse, põetuse ja
  • rehabilitatsiooni osutamine eakatele ning puuetega inimestele
  • koduteenuste osutamine eakatele, puuetega ja sotsiaalselt abitutele isikutele:
    • toitlustamine
    • pesupesemine
    • pesemisvõimalus
Ööpäevasel hooldusel on 67 eakat või puudega inimest. Ühes toas elab 1-2 inimest, kasutatakse osaliselt oma esemeid, mööblit, riideid.

Pakutakse tegelusteraapiat, liikumisravi. Vaba aega sisustavad ühised sünnipäevad, lugemine, televiisori vaatamine, rahvakalendripäevade tähistamine.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus    
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu  
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)