Väike-Maarja hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Sotsiaaltöötaja tel: 510 3585 (24/7)

Juhataja tel: 326 1345; 501 6825 (E-R 8.00 -16.00)

E-post: hooldekodu@v-maarja.ee

Külastuste korraldamine  Väike-Maarja hooldekodus alates 07.10.2020

Külastuste korraldamine toimub kontrollitud keskkonnas.

Siseõues viibimine on lubatud hooldaja järelevalve all, kui ilm seda vähegi lubab. Kohtumise vältel kannavad kõik asjaosalised maske ja hoiavad distantsi. Samaaegselt pääsevad õuealale kahe kliendi lähedased.

Külastused toimuvad kord nädalas. Eelregistreerida saab sotsiaaltöötaja numbril 510 3585.

Erandina  saavad  lähedastega kohtumiseks loa voodihaiged ja lamavad kliendid.

Tänan mõistva suhtumise eest kõiki lähedasi. Hoiame end ja meie kalleid kliente.

 

juhataja 

Sirje Bammer

Keskuse ülesanded:

  • ööpäevaringse hoolduse, põetuse ja
  • rehabilitatsiooni osutamine eakatele ning puuetega inimestele
  • koduteenuste osutamine eakatele, puuetega ja sotsiaalselt abitutele isikutele:
    • toitlustamine
    • pesupesemine
    • pesemisvõimalus
Ööpäevasel hooldusel on 67 eakat või puudega inimest. Ühes toas elab 1-2 inimest, kasutatakse osaliselt oma esemeid, mööblit, riideid.

Pakutakse tegelusteraapiat, liikumisravi. Vaba aega sisustavad ühised sünnipäevad, lugemine, televiisori vaatamine, rahvakalendripäevade tähistamine.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus    
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu  
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)    
 
 
Triigi päevakeskus
Avatud neljapäeval kell 12.00 - 15.00
Päevakeskuses saab vererõhku mõõta, sotsiaalnõustamist, vestelda.
Päevakeskuses (tel 323 5304) juhendab sotsiaaltöötaja Marin Prits, tel 520 1930