Väike-Maarja hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Sotsiaaltöötaja tel: 510 3585 (24/7)

Juhataja tel: 326 1345; 501 6825 (E-R 8.00 -16.00)

E-post: hooldekodu@v-maarja.ee

Alates 01.03.–31.03.2021 on Väike-Maarja hooldekodus kehtestatud klientide külastamise piirangud, mis on kooskõlastatud Terviseametiga. Viiruse jätkuva leviku korral piiranguid pikendatakse.

Klientide külastamine on lubatud ainult eritingimustel humaansetel eesmärkidel.

Infot lähedaste kohta saab järgmistel telefonidel:
hooldekodu sotsiaaltöötaja  510 3585 (ööpäevaringselt), juhatajalt 3261345 või 5016825 (kell 8.00–16.00)

Pakke saab jätkuvalt saata posti teel, lähedastel palume pakke ise mitte tuua.

Vabandame ebameeldivuste pärast ja olgem terved!

Sirje Bammer

Väike-Maarja hooldekodu juhataja

Keskuse ülesanded:

  • ööpäevaringse hoolduse, põetuse ja
  • rehabilitatsiooni osutamine eakatele ning puuetega inimestele
  • koduteenuste osutamine eakatele, puuetega ja sotsiaalselt abitutele isikutele:
    • toitlustamine
    • pesupesemine
    • pesemisvõimalus
Ööpäevasel hooldusel on 67 eakat või puudega inimest. Ühes toas elab 1-2 inimest, kasutatakse osaliselt oma esemeid, mööblit, riideid.

Pakutakse tegelusteraapiat, liikumisravi. Vaba aega sisustavad ühised sünnipäevad, lugemine, televiisori vaatamine, rahvakalendripäevade tähistamine.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus    
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu  
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)