Väike-Maarja hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Sotsiaaltöötaja tel: 510 3585 (24/7)

Juhataja tel: 326 1345; 501 6825 (E-R 8.00 -16.00)

E-post: hooldekodu@v-maarja.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÜLASTUSREEGLID VÄIKE-MAARJA HOOLDEKODUS 

Armsad lähedased, tuttavad, sõbrad. Praegune kriisiaeg on olnud raske meile kõigile. Täname teid kõiki mõistva suhtumise, toetavate sõnade eest, mis andis meile jõudu selle olukorraga toime tulla.

Alates 22.11.2021 kooskõlastatult Terviseametiga on lubatud lähedaste külastamine, etteregistreerimine üks päev enne külastust telefoni teel 510 3585. Külastada ja pakke tuua on võimalik E–P kella 10.00–16.30. Külastusi registreerime neljale kliendile päevas.

Külastusel palume täita tervisedeklaratsiooni, või esitada vaktsineerimistunnistus, kanname maski. Kohtumine toimub privaatselt esimesel korrusel, erandjuhtudel toas. Tubadesse sisenemine üleriietes on keelatud, riided tuleb jätta 1. korruse koridori nagisse. Desinfitseerime alati käed, enne lähedasega kohtumist. Hooldekodu territooriumile omavoliliselt sisenemine on keelatud!

HOOLIME, HOIAME OMA LÄHEDASI.

Juhataja Sirje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskuse ülesanded:

  • ööpäevaringse hoolduse, põetuse ja
  • rehabilitatsiooni osutamine eakatele ning puuetega inimestele
  • koduteenuste osutamine eakatele, puuetega ja sotsiaalselt abitutele isikutele:
    • toitlustamine
    • pesupesemine
    • pesemisvõimalus
Ööpäevasel hooldusel on 67 eakat või puudega inimest. Ühes toas elab 1-2 inimest, kasutatakse osaliselt oma esemeid, mööblit, riideid.

Pakutakse tegelusteraapiat, liikumisravi. Vaba aega sisustavad ühised sünnipäevad, lugemine, televiisori vaatamine, rahvakalendripäevade tähistamine.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus    
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu; Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu alates 1. jaanuar 2022  
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)