Väike-Maarja Seltsimaja

Aadress


Pikk tn 2, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa, 46202

e-post: seltsimaja@v-maarja.ee 

Telefonid
326 1837
5302 4437

Juhataja

Terje Kümnik

Huvitegevusvõimalused Väike-Maarja rahvamajas hooajal 2020/2021


Huviringid ja ringijuhid: 

  • Seeniortantsurühm - juhendaja Ene Saaber
  • Näitering – juhendaja/lavastaja Erik Ruus  
  • Kunstiring – juhendaja Kristen Suokass
  • Tantsustuudio Alima idamaise tantsu ring täiskasvanutele - juhendaja Epp Kaljos  
  • Kiltsi laulu- ja tantsuring – juhendaja Merike Hövelson
  • MTÜ Väike-Maarja Pasunakoor - dirigent Vallo Taar