21.05.18

Väike-Maarja valla valimiskomisjon

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni asukoht: Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald. Väike-Maarja Vallavalitsuse kantselei. Komisjoni esimees Maris Kõrgmäe, Väike-Maarja vallasekretär.
Aseesimees Helen Nõmm.
Liikmed:
Diana Seepter, Heli Vettik ja Merili Veelmaa
Asendusliikmed:
Ilve Tobreluts ja Ivika Aman.

Info valimiste kohta

 

Toimetaja: -