« Tagasi

Vallavolikogu istung 28. mail

Väike-Maarja vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. mail kell 17.00 Väike-Maarja seltsimajas.

PÄEVAKORD:

1. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine – ettekandja Ene Kinks

2. Määruse kehtetuks tunnistamine – ettekandja Ene Kinks

3. Peremehetu ehitise arvelevõtmine – ettekandja Diana Seepter

4. Peremehetu ehitise hõivamine – ettekandja Diana Seeper

5. Väike-Maarja Seltsimaja põhimääruse kehtestamine – ettekandja Maire Haava

6. Rakke Kultuurikeskuse põhimääruse kehtestamine – ettekandja Maire Haava

7. Simuna Rahvamaja põhimääruse kehtestamine – ettekandja Maire Haava

8. Väike-Maarja valla põhimääruse kehtestamine – ettekandja Peeter Rahnik

9. Korteriühistu lõpetamine – ettekandja Peeter Rahnik

10. Toimingupiiranguga seotud tehingu tegemine – ettekandja Peeter Rahnik

11. Väike-Maarja Vallavolikogu määruse muutmine seoses eriolukorraga – ettekandja Tarmo Valgepea

12. Väike-Maarja Lasteaia arengukava kinnitamine – ettekandja Tarmo Valgepea

13. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine – ettekandja Priit Kõlu

14. Väike-Maarja valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine – ettekandjad Merili Veelmaa ja Priit Kõlu 

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

EELNÕUD